Cavalier king charles spaniel kennel i hemmamiljö. Vi bor i Skellefteå, Västerbotten

Medlem i Svenska KennelKlubben och Cavaliersällskapet
följer de avelsregler och rekommendationer som finns för rasen Cavalier King Charles Spaniel. Tagit information från Skk, Rasdata